Dyrekcja Szkoły w Wielichowie

dyrektor szkoły
mgr Bogumiła Andrzejewska / nauczyciel biologii

wicedyrektor szkoły
mgr Gabriela Ślusarczyk / nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

wicedyrektor
mgr Janusz Kalemba / nauczyciel matematyki