Lekcje muzealne jako przykład dobrej praktyki

Muzea odgrywają dużą rolę w procesie dydaktycznym. Znajdujące się tu wytwory materialnej i duchowej działalności człowieka utrwalonej w dziełach artystycznych wywołują u dzieci intensywne przeżycia poznawcze. Żaden nawet najbarwniejszy opis nie zastąpi przeżyć, które powstają po wizualnym kontakcie z oryginalnym reliktem przeszłości. Nauczyciel pragnący ukazać uczniowi przeszłość winien maksymalnie wykorzystać to co zostało zgromadzone w muzeach. Podstawowym środkiem przekazu jest tu eksponat w odpowiednim zestawieniu innych przedmiotów, czyli w ekspozycji muzealnej. Dlatego też ekspozycja musi być tak zorganizowana, aby umieszczone w niej przedmioty były zrozumiałe i jednocześnie odczytywane przez zwiedzającego. Jednocześnie musi pobudzić zainteresowania i wciągnąć do aktywnego zwiedzania. Jedną z form oprowadzania po ekspozycji jest lekcja muzealna, czyli zajęcia prowadzone przez nauczyciela w celu realizacji określonej partii materiału zawartego w programie szkolnym. Związek lekcji muzealnej z całym planem dydaktyczno ? wychowawczym musi być tak ścisły, żeby wycieczka do muzeum była odebrana przez ucznia jako logiczna i zrozumiała konsekwencja ich pracy w pewnym okresie roku szkolnego. W celu przeprowadzenia lekcji muzealnej tak, aby była ona zrozumiała dla uczniów należy pamiętać o konieczności wydobycia z czasami mało komunikatywnych przedmiotów tych wiadomości, które są uczniom niezbędne i dla zdobycia których została zorganizowana wycieczka. Zwiedzanie wymaga od ucznia większego wysiłku intelektualnego niż zajęcia prowadzone w klasie. Aby lekcja przebiegała bez dodatkowych utrudnień należy przy planowaniu zajęć pamiętać by dokładnie ustalić temat wynikający z realizacji planu dydaktyczno - wychowawczego. Uczniów należy przygotować do takich zajęć. Należy ich zapoznać z tematem, by wiedzieli w jakim celu będą oglądać ekspozycję. Zajęcia w muzeum to swoista forma pracy dydaktycznej, oparta na pokazie oryginalnych zabytków oraz filmów, które dopełniają wyobrażenia o tych zjawiskach. Na lekcjach muzealnych uczeń zyskuje maksimum nowej wiedzy i pogłębia już nabytą, w niecodziennym, specyficznym otoczeniu. Wszystkie zajęcia zorientowane są na pracę, bezpośrednie doświadczenie, zabawę i przygodę, według starej a dobrej zasady: "Bawiąc uczyć, ucząc bawić." Muzeum Narodowe w Poznaniu, które obrałam za cel moich wizyt z dziećmi zaprasza do swoich Oddziałów, w których przygotowano szeroką ofertę edukacyjną. Pracownicy Muzeum pragną nie tylko popularyzować zbiory Muzeum Narodowego w Poznaniu lecz przede wszystkim włączyć refleksję nad sztuką w ogólny proces edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych widzów. Korzystając z oferty muzeum często organizuję lekcje muzealne dla mojej klasy. Uczestniczyła ona już w lekcjach p.t. Pierwsza wizyta w muzeum

Zapoznanie dzieci z podstawowymi tematami obrazów: portretem, martwą naturą, pejzażem i sceną rodzajową. Oswojenie ich, poprzez zabawę, z przestrzeniami galerii malarstwa polskiego i obcego.

Gra w kolory
Zajęcia omawiają problematykę barw w obrazie, podział na kolory ciepłe i zimne, lekkie i ciężkie, perspektywę barwną. Podczas warsztatu plast. nauka mieszania kolorów i tworzenia barw pochodnych.

Opowieści obrazów
Zapoznanie dzieci z niektórymi wątkami mitologicznymi i religijnymi zawartymi w obrazach.Podczas kilkakrotnego uczestnictwa w tych lekcjach połączonych z warsztatem plastycznym uczniowie doskonale odnaleźli się w nowym miejscu w którym potrafili wykazać się dużą wiedzą ,wrażliwością oraz kulturą.

Dodano: 21.02.2011 / Autor: Aleksandra Krawczyk nauczanie zintegrowane


Ogłoszenia publiczne:

- Malowanie sali gimnastycznej
Dodano: 06.05.2011


Komunikaty:

- Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Dodano: 21.09.2018


Dobre praktyki:

- KSIĄŻKI POLECANE DLA RODZICÓW
Dodano: 20.01.2017
Wszystkie prawa zastrzeżone dla Zespołu Szkół w Wielichowie
ul. Kośœcielna 7a, 64-050 Wielichowo, tel/fax 061 44 33 016

Aktualnoœści | Patroni szkoły | Kadra Szkoły | Rada Rodziców | Podręczniki | Plany lekcji |
Galeria Szkoły | Kontakt || Ogłoszenia publiczne | Komunikaty | Dobre praktyki | Konkursy |

projekt i wdrożenie: amrstudio.pl

Logowanie

login: | hasło: