Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zarządzenie nr  5/2018

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Wielichowie

z dnia 21 września 2018r.

w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

Zgodnie z § 5 ust.1 i pkt 1 rozporządzenia   Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2017, poz. 1603)

zarządzam co następuje:

§ 1

Po uzyskaniu pozytywnych opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Wielichowie ustalam następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 

  • 2 listopada 2018 r.
  • 10 kwietnia 2019 r.- egzamin gimnazjalny
  • 11 kwietnia 2019 r.- egzamin gimnazjalny
  • 12 kwietnia 2019 r.- egzamin gimnazjalny
  • 15 kwietnia 2019 r.- egzamin ósmoklasisty
  • 16 kwietnia 2019 r.- egzamin ósmoklasisty
  • 17 kwietnia 2019 r.- egzamin ósmoklasisty
  • 2 maja 2019 r.

 

  § 2

W dniach wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych i  informowania rodziców o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dodano: 21.09.2018 / Autor: Bugumiła Andrzejewska


Ogłoszenia publiczne:

- Malowanie sali gimnastycznej
Dodano: 06.05.2011


Komunikaty:

- K O M U N I K A T - mundurki szkolne.
Dodano: 15.05.2019


Dobre praktyki:

- KSIĄŻKI POLECANE DLA RODZICÓW
Dodano: 20.01.2017
Wszystkie prawa zastrzeżone dla Zespołu Szkół w Wielichowie
ul. Kośœcielna 7a, 64-050 Wielichowo, tel/fax 061 44 33 016

Aktualnoœści | Patroni szkoły | Kadra Szkoły | Rada Rodziców | Podręczniki | Plany lekcji |
Galeria Szkoły | Kontakt || Ogłoszenia publiczne | Komunikaty | Dobre praktyki | Konkursy |

projekt i wdrożenie: amrstudio.pl

Logowanie

login: | hasło: