Bieg po zdrowie

W roku szkolnym 2016/2017 ruszyła I edycja nowego programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”, skierowanego do dzieci z IV klas szkół podstawowych, a więc w wieku 9-10 lat, czyli grupy wiekowej będącej tuż przed inicjacją tytoniową.Program został opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym w Warszawie we współpracy z ekspertami z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W obecnym roku szkolnym grupą realizująca program byli uczniowie klasy 4a, zaś grupę kontrolną stanowili uczniowie klasy 4b naszej szkoły.Zajęcia przeprowadzane były od stycznia do czerwca w ramach lekcji wychowawczych w klasie 4a. Prowadzone były za pomocą zróżnicowanych metod aktywizujących. Podczas cyklu zajęć dzieci przeprowadzały wywiady z osobami niepalącymi, liczyły koszty jakie generuje palenie papierosów, uczyły się zachowań asertywnych, pracowały w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów – „Nie bądź śmieszny i nie pal”, tworzyły kampanię reklamową – „Jak to zrobić, żeby inni ludzie nie palili?”, tworzyły komiks z bohaterami programu, przygotowywały prezentacje multimedialną – „Jak to zrobić, żeby nie palić papierosów?”, przygotowały przedstawienie pt.: ”Nigdy nie pal!” - dla swoich kolegów z klas 4 – 6. Podstawą zajęć było stymulowanie kreatywności i aktywności. Uczniowie byli zachęcani do aktywnego udziału poprzez dyskusje, wymianę doświadczeń, spostrzeżeń, refleksji i pomysłów. Aktywny udział sprzyjał identyfikowaniu się z omawianą tematyką,  zwiększał wiedzę na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e - papierosów, kształtował podstawowe umiejętności w zakresie asertywnego zachowania i motywował do tego, aby zdobytą wiedzę i umiejętności stosować w codziennym życiu. Bohaterami łączącymi treści poszczególnych spotkań była dwójka uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej, Natalia i Kuba. Wydarzenia z ich życia były tłem poruszanych tematów. Uczniowie przed rozpoczęciem cyklu lekcji i na ostatnich zajęciach wypełniali ankiety dotyczące wiedzy o zdrowiu, a po zakończeniu programu również ankietę ewaluacyjną dotyczącą realizowanych zagadnień. Uczniowie klasy 4b nie realizowali programu. Wypełniali tylko ankiety w styczniu i czerwcu. Program był skierowany także do rodziców uczniów, w celu zwiększenia skuteczności działań  profilaktycznych. Odbyły się dwa spotkania z rodzicami ( w styczniu i maju).Pierwsze spotkanie odbyło się przed rozpoczęciem realizacji programu  na zebraniu  z rodzicami. Celem spotkania było przekazanie rodzicom informacji na temat założeń i sposobów realizacji programu profilaktyki palenia tytoniu. Na tym spotkaniu wykorzystałam również cykl krótkich filmików poświęconych treningowi umiejętności wychowawczych. Drugie spotkanie z rodzicami odbyło się po zrealizowaniu programu na zebraniu z rodzicami. Celem spotkania było podsumowanie przeprowadzonych zajęć profilaktycznych z uczniami. Podobnie jak na poprzednim spotkaniu, wykorzystałam filmiki pt. „Dlaczego warto budować i dbać o poprawną komunikację z dzieckiem?”. Uczniowie bardzo chętnie realizowali ten program. Rodzice najbardziej docenili walory edukacyjne i ciekawe zadania dla dzieci. Program nie tylko dzieciom, ale też dorosłym uświadomił, jak szkodliwe jest palenie.

 

 

Dodano: 19.06.2017 / Autor: Danuta Szalewska


Ogłoszenia publiczne:

- Malowanie sali gimnastycznej
Dodano: 06.05.2011


Komunikaty:

- Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Dodano: 19.09.2019


Dobre praktyki:

- KSIĄŻKI POLECANE DLA RODZICÓW
Dodano: 20.01.2017
Wszystkie prawa zastrzeżone dla Zespołu Szkół w Wielichowie
ul. Kośœcielna 7a, 64-050 Wielichowo, tel/fax 061 44 33 016

Aktualnoœści | Patroni szkoły | Kadra Szkoły | Rada Rodziców | Podręczniki | Plany lekcji |
Galeria Szkoły | Kontakt || Ogłoszenia publiczne | Komunikaty | Dobre praktyki | Konkursy |

projekt i wdrożenie: amrstudio.pl

Logowanie

login: | hasło: