Konkurs „Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie. Owady wielkopolskich parków krajobrazowych”.

Zapraszamy uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej do udziału w III edycji konkursu przyrodniczo – artystycznego „Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie – ptaki wielkopolskich parków krajobrazowych”, realizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego oraz Ligę Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Poznaniu.

Zadaniem uczestników jest przygotowanie jednej pracy literackiej (wierszyk) lub jednej pracy plastycznej (rysunek) zgodnie z tematyką konkursu (regulamin w załączniku).

Termin oddawania prac na etapie szkolnym – do 8 czerwca 2016r.

Najlepsze prace zostaną wysłane do Zarządu Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Spośród wszystkich prac nadesłanych ze szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego, zostaną wybrane najlepsze, które zostaną opublikowane, z podaniem nazwisk autorów, nazwy szkoły oraz gminy, w książce pt. „Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie. Ptaki wielkopolskich parków krajobrazowych”.

Organizatorzy na poziomie szkoły: Agata Szymczak, Anna Krawczyk (nauczyciele przyrody).

 

REGULAMIN

IV edycji konkursu „Przyrodnicze rymowanie - otaczającego świata poznawanie – owady wielkopolskich parków krajobrazowych”

 

I. ORGANIZATOR:

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Poznaniu  

II. CELE KONKURSU:

1. Stworzenie publikacji dla najmłodszych mieszkańców województwa, która w prosty
i przystępny sposób przybliży im wybrane gatunki owadów wielkopolskich parków krajobrazowych.

2. Przybliżanie dzieciom tematyki przyrodniczej za pomocą form artystycznych (literackich
i plastycznych).

3. Poszerzanie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska
w ramach zasady zrównoważonego rozwoju.

4.  Umiejętność rozpoznawania wybranych gatunków zwierząt.

5.  Rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody.

6.  Motywowanie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.

7. Integracja uczniów w ramach zespołu oraz wymiana doświadczeń między szkołami
a służbami parków krajobrazowych.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. 1.      Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych z terenu województwa wielkopolskiego. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z klas IV-VI.
  2. 2.      Termin oddania prac w szkole do 8 czerwca 2016 r.

 

IV. PRZEBIEG KONKURSU:

Każda ze szkół pobiera ze strony internetowej ZPKWW komplet pomocniczych opisów 20 gatunków owadów występujących w wielkopolskich parkach krajobrazowych oraz ich fotografie. W opisie zaznaczono słowa kluczowe, które mogą być pomocne przy tworzeniu prac konkursowych - wierszyków lub rysunków. Materiały te są do pobrania w wersji elektronicznej na stronie internetowej organizatora: www.zpkww.pl. Na podstawie dostępnych materiałów dzieci stworzą wierszyki lub rysunki poświęcone wybranym gatunkom owadów.

Każde dziecko może wziąć udział zarówno w części literackiej jak i plastycznej.

Spośród wszystkich nadesłanych prac jury wybierze według podanych w regulaminie kryteriów najciekawsze wierszyki i rysunki, które ZPKWW planuje opublikować w późniejszym terminie w książce z podaniem nazwisk autorów, nazwy szkoły oraz gminy.

V. NAGRODY:

Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i  nagrody rzeczowe według możliwości finansowych ZPKWW. Ponadto nagrodą dla laureatów I miejsc będzie publikacja ich prac w książce pt. „Przyrodnicze rymowanie - otaczającego świata poznawanie. Owady wielkopolskich parków krajobrazowych”, wydanej przez ZPKWW.

ZPKWW przygotuje podziękowania dla nauczycieli koordynujących – opiekunów laureatów konkursu oraz podziękowania dla szkół, z których uczniowie przystąpili do konkursu.

VII. ZASADY TWORZENIA WIERSZYKÓW:

1. Uczestnik samodzielnie układa wierszyk, tak aby zawierał cechy charakterystyczne danego gatunku, takie jak: wygląd, tryb życia, pokarm, miejsce życia.

2. Długość wierszyka od 6 do 16 wersów i nie więcej niż 600 znaków.

3. Każdy uczestnik może zgłosić 1 wierszyk.

4. Do konkursu można zgłaszać tylko wierszyki nigdzie nie publikowane i nie nagradzane.

5. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

VIII. ZASADY TWORZENIA RYSUNKÓW:

1. Uczestnik samodzielnie wykonuje pracę, która powinna przedstawiać cechy charakterystyczne wybranego gatunku, takie jak: wygląd, tryb życia, miejsce życia.

2. Rysunki należy wykonać ręcznie przy użyciu kredek lub farb na arkuszach A4.

3. Każdy uczestnik może zgłosić 1 rysunek.

4. Do konkursu można zgłaszać tylko rysunki nigdzie nie publikowane i nie nagradzane.

5. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

IX. ZASADY OCENY WIERSZYKÓW:

 1. Przy ocenie będą brane pod uwagę następujące elementy:

    a) uwzględnienie charakterystycznych cech gatunku,

    b) pomysłowość,

    c) kompozycja.

X. ZASADY OCENY RYSUNKÓW:

1. Przy ocenie będą brane pod uwagę następujące elementy:

    a) uwzględnienie charakterystycznych cech gatunku,

    b) pomysłowość,

    c) estetyka wykonania

Materiały pomocnicze (1)

Materiały pomocnicze (2)

 

Dodano: 10.05.2016 / Autor: Agata Szymczak


Ogłoszenia publiczne:

- Malowanie sali gimnastycznej
Dodano: 06.05.2011


Komunikaty:

- Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Dodano: 21.09.2018


Dobre praktyki:

- KSIĄŻKI POLECANE DLA RODZICÓW
Dodano: 20.01.2017
Wszystkie prawa zastrzeżone dla Zespołu Szkół w Wielichowie
ul. Kośœcielna 7a, 64-050 Wielichowo, tel/fax 061 44 33 016

Aktualnoœści | Patroni szkoły | Kadra Szkoły | Rada Rodziców | Podręczniki | Plany lekcji |
Galeria Szkoły | Kontakt || Ogłoszenia publiczne | Komunikaty | Dobre praktyki | Konkursy |

projekt i wdrożenie: amrstudio.pl

Logowanie

login: | hasło: