ÓSMA ODSŁONA PROJEKTU EDUKACYJNEGO „BĄDŹMY ZDROWI – WIEMY, WIĘC DZIAŁAMY”

Kształtowanie umiejętności skutecznego odmawiania zażywania dopalaczy, wzbogacenie wiedzy na temat zniszczeń organizmu i skutków społecznych spowodowanych spożywaniem dopalaczy; poznanie stanowiska uczniów na temat środków uzależniających, wdrażanie uczniów do autorefleksji i samooceny, wzmocnienie zachowań asertywnych  – to podstawowe zadanie realizowanego po raz ósmy  projektu „Bądźmy zdrowi –wiemy, więc działamy”, który w tym roku szkolnym przebiegał pod hasłem: „Tylko słabi gracze biorą dopalacze”.

W piątek, 29 kwietnia w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów odbył się apel, na którym dokonano podsumowania działań. Na apelu goszczono panią Bernadetę Lepę – zastępcę kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz specjalistę od spraw promocji zdrowia w naszej gminie.

Projekt realizują uczniowie wielichowskiego gimnazjum pod patronatem Burmistrza  Wielichowa. I tym razem uczestnikami projektu byli uczniowie klas pierwszych. Każda klasa wybrała sześcioosobową reprezentację, która realizowała poszczególne zadania. Każde zadanie było punktowane w zależności od miejsca- 20, 15, 10, 5 punktów.

 Autorkami projektu oraz jego opiekunkami były panie: Ilona Giernaś, Magdalena Glapiak – Skrzypczak, Alina Patelka, Danuta Ilmer.

Zespoły poszczególnych klas tworzyli: klasa I a- Natalia Andrzejewska, Mateusz Dudziak, Paulina Drzymała, Dawid Zborowski, Angelika Grześ, Kamil Grzeszkowiak; klasa I b- Emilia Superlak, Amelia Daktera, Agnieszka Idziejczak, Wiktoria Stachowiak, Zuzanna Nowak, Wojciech Ruta; klasa I c-Anna Dodat, Magdalena Łowigus, Zuzanna Galusik, Magdalena Walachowska, Beata Stróżyńska, Martyna Primkei; klasa I d- Adam Radajewski, Agnieszka Machnicka, Mateusz Tic, Bartosz Głania, Kamil Trawa, Patrycja Nowicka.

 Projekt zakładał realizację  pięciu zadań.

Pierwsze z nich polegało na wykonaniu plakatu ilustrującego zagrożenia, jakie dopalacze niosą dla zdrowia. Plakat musiał zawierać również hasło odnoszące się do zgubnego wpływu dopalaczy na zdrowie, ( punktacja zadania: kl. I a- 20p. kl. I b- 15p. kl. I c- 5p. kl. I d- 10p.). 

Drugie zadanie było dwuetapowe i polegało na wykonaniu ulotki dla rodziców pod hasłem: „Co rodzice o dopalaczach wiedzieć powinni?”, ( punktacja zadania: kl. I a- 5p. kl. I b- 15p. kl. I c- 20p. kl. I d- 10p.) oraz ulotki dla nastolatka pod hasłem: „Dopalacze kradną życie”, (punktacja zadania: kl. I a- 0p kl. I b- 15p. kl. I c- 20p. kl. I d- 10p.).

Trzecie zadanie to stworzenie prezentacji multimedialnej zawierającej informacje o rodzajach dopalaczy, objawach i skutkach zażywania, profilaktyce, ( punktacja zadania: kl. I a- 15p. kl. I b- 10p. kl. I c- 10p. kl. I d- 5p.).

 Kolejne zadanie projektu miało na celu nakręcenie krótkiego filmu reklamowego pt. „Dopalacze – oferta śmierci”,  ( punktacja zadania: kl. I a- 20p. kl. I b- 20p. kl. I c- 20p. kl. I d- 20p.)

Realizując ostatnie zadanie projektu uczniowie zmagali się z napisaniem listu otwartego do rówieśników na temat: „Nie pozwólmy dopalaczom niszczyć naszego życia!”, (punktacja zadania: kl. I a- 10p. kl. I b- 15p. kl. I c- 20p. kl. I d- 5p.)

Ostateczne wyniki VIII edycji:

I miejsce zajął zespół klasy I c  ( 105 punktów)

II miejsce zajął zespół klasy I b  (90 punktów)

III miejsce zajął zespół klasy I a  (70 (punktów)

IV miejsce zajął zespół klasy I d  (60 punktów)

Oprócz projektu „Bądźmy zdrowi, wiemy, więc działamy” gimnazjaliści mogli realizować inne prozdrowotne zadania. Odbyły się konkursy: plastyczny: „Bądźmy zdrowi” i fotograficzny „Bądź odporny na HIV”. Laureatki tych konkursów na szczeblu powiatowym:  Karolina Waligóra kl. III b
i Klaudia Michałowska kl. III b.

Realizując projekt oraz inne zadania, uczniowie wypracowali wiele ciekawych form, które można wykorzystać w przyszłości na lekcjach oraz zajęciach pozalekcyjnych. Wszyscy uczniowie otrzymali cenne nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. Realizacja projektu jest nie tylko nauką, ale też świetną zabawą.

                                                                         

 

 

                               

 

 

Dodano: 04.05.2016 / Autor: Ilona Giernaś, Magdalena Glapiak-Skrzypczak


Ogłoszenia publiczne:

- Malowanie sali gimnastycznej
Dodano: 06.05.2011


Komunikaty:

- Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Dodano: 19.09.2019


Dobre praktyki:

- KSIĄŻKI POLECANE DLA RODZICÓW
Dodano: 20.01.2017
Wszystkie prawa zastrzeżone dla Zespołu Szkół w Wielichowie
ul. Kośœcielna 7a, 64-050 Wielichowo, tel/fax 061 44 33 016

Aktualnoœści | Patroni szkoły | Kadra Szkoły | Rada Rodziców | Podręczniki | Plany lekcji |
Galeria Szkoły | Kontakt || Ogłoszenia publiczne | Komunikaty | Dobre praktyki | Konkursy |

projekt i wdrożenie: amrstudio.pl

Logowanie

login: | hasło: