Konkurs gminny pt. „Nie pal śmieci - dbaj o zdrowie dzieci”

Urząd Miasta i Gminy w Wielichowie oraz Zespół Szkół im. Polskich Noblistów w Wielichowie ogłasza konkurs dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Wielichowo pt. „Nie pal śmieci - dbaj o zdrowie dzieci”.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na ogromny problem palenia śmieci w przydomowych piecach, które oprócz negatywnego wpływu na czystość powietrza, którym oddychamy ma poważne konsekwencje dla zdrowia człowieka.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

 

 

Regulamin

 

 1. Organizatorzy: Urząd Miasta i Gminy w Wielichowie, Zespół Szkół im. Polskich Noblistów w Wielichowie.

 

 1. Cel konkursu: promocja zagadnień związanych ze szkodliwością palenia śmieci i ich negatywnego wpływu na nasze zdrowie i środowisko.

 

 1. Uczestnicy konkursu: Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum.

 

 1. IV.            Warunki uczestnictwa:
 • Uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej -stworzenie pracy plastycznej dotyczącej problemu spalania śmieci w gospodarstwach domowych. Prace w formacie A4 wykonane samodzielnie techniką dowolną. Każdy uczeń może oddać jedną pracę, która musi być podpisana w następujący sposób: imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły.

 

 • Uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej i gimnazjum  - stworzenie ulotki dla mieszkańców gminy dotyczącej szkodliwości palenia śmieci w gospodarstwach domowych. Prace w formacie A5 należy wykonać samodzielnie dowolną techniką ręcznie lub komputerowo. Praca musi być podpisana w następujący sposób: imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły.

 

 1. Termin i warunki dostarczenia prac: Prace należy dostarczyć do sekretariatu Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Wielichowie, ul. Kościelna 7A, 64-050 Wielichowo do 31 marca 2016 roku (czwartek) do godziny 15.00. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

 

 1. VI.            Ocena prac i zasady przyznawania nagród:
 2. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa.
 3. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
 • Uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej,
 • Uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej,
 • Uczniowie gimnazjum.
 1. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

a) oryginalność,

b) estetyka wykonania,

c) akcenty promujące niepalenie śmieci,

d) w przypadku ulotki treść.

 1. Organizatorzy przewidują 3 nagrody rzeczowe ( za I, II i III miejsce) w każdej kategorii wiekowej oraz  wyróżnienia.
 2. Najlepsze prace dostaną wydrukowane i w formie ulotek rozdane mieszkańcom Gminy Wielichowo.
 3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 4. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronach internetowych: Zespołu Szkół www.zswielichowo.pl  oraz gminy Wielichowo www.wielichowo.pl , a wręczenie nagród nastąpi podczas obchodów Dnia Ziemi 28 kwietnia 2016 roku o godz. 9.40, który odbędzie się w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Wielichowie, ul. Kościelna 7a.

 

 1. VII.            Prawa autorskie:
 2. Zgłoszenie pracy na konkurs oznacza automatycznie wyrażenie zgody na bezpłatne wykorzystanie treści zawartych w pracy na cele promocyjne Gminy Wielichowo.
 3. Uczestnicy konkursu ponoszą wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich.
 4. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora projektów zgłoszonych przez siebie na Konkurs.
 5. Autorskie prawa do prac nadesłanych przechodzą na Organizatora z chwilą nadesłania propozycji. Laureatom konkursu nie przysługują żadne dalsze wynagrodzenia z tytułu korzystania przez Organizatora z nagrodzonych prac.

 

 1. Postanowienia końcowe:  Regulamin konkursu dostępny jest na stronach internetowych: www.zswielichowo.pl i www.wielichowo.pl

Wszelkie dodatkowe informacje udziela Agata Szymczak, nauczyciel przyrody i biologii Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Wielichowie, kontakt:  sz.aga@interia.eu, tel.: 614433016

Dodano: 23.02.2016 / Autor: Agata Szymczak


Ogłoszenia publiczne:

- Malowanie sali gimnastycznej
Dodano: 06.05.2011


Komunikaty:

- Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Dodano: 21.09.2018


Dobre praktyki:

- KSIĄŻKI POLECANE DLA RODZICÓW
Dodano: 20.01.2017
Wszystkie prawa zastrzeżone dla Zespołu Szkół w Wielichowie
ul. Kośœcielna 7a, 64-050 Wielichowo, tel/fax 061 44 33 016

Aktualnoœści | Patroni szkoły | Kadra Szkoły | Rada Rodziców | Podręczniki | Plany lekcji |
Galeria Szkoły | Kontakt || Ogłoszenia publiczne | Komunikaty | Dobre praktyki | Konkursy |

projekt i wdrożenie: amrstudio.pl

Logowanie

login: | hasło: