Zarządzenie nr 8/2015

Zarządzenie nr  8/2015

Dyrektora Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Wielichowie

z dnia 25 września 2015r.

w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

Działając na podstawie  rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Po uzyskaniu pozytywnych opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego ustalam następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 

Szkoła Podstawowa:

 

 • 10 grudnia 2015 r.- Dzień Patrona
 • 4 stycznia 2016 r.- dni przed 6 stycznia 2016r.
 • 5 stycznia 2016 r.-  dni przed 6 stycznia 2016r.
 • 5 kwietnia 2016r.- sprawdzian po szóstej klasie
 • 2 maja 2016 r. - dzień między 1 i 3 maja 2016r.
 • 27 maja 2016 r.- dzień po Bożym Ciele

 

Gimnazjum:

 

 • 10 grudnia 2015 r.- Dzień Patrona
 • 4 stycznia 2016 r.- dzień przed 6 stycznia 2016r.
 • 5 stycznia 2016 r.- dzień przed 6 stycznia 2016r.
 • 18 kwietnia 2016 r.- egzamin gimnazjalny
 • 19 kwietnia 2016 r.- egzamin gimnazjalny
 • 20 kwietnia 2016 r.- egzamin gimnazjalny
 • 2 maja 2016 r.- dzień między 1 i 3 maja 2016r.
 • 27 maja 2016 r.- dzień po Bożym Ciele

 

  § 2

W dniach, o których mowa w § 1szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                     

 

Dodano: 28.09.2015 / Autor: Bogumiła Andrzejewska


Ogłoszenia publiczne:

- Malowanie sali gimnastycznej
Dodano: 06.05.2011


Komunikaty:

- Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Dodano: 21.09.2018


Dobre praktyki:

- KSIĄŻKI POLECANE DLA RODZICÓW
Dodano: 20.01.2017
Wszystkie prawa zastrzeżone dla Zespołu Szkół w Wielichowie
ul. Kośœcielna 7a, 64-050 Wielichowo, tel/fax 061 44 33 016

Aktualnoœści | Patroni szkoły | Kadra Szkoły | Rada Rodziców | Podręczniki | Plany lekcji |
Galeria Szkoły | Kontakt || Ogłoszenia publiczne | Komunikaty | Dobre praktyki | Konkursy |

projekt i wdrożenie: amrstudio.pl

Logowanie

login: | hasło: