Konkurs „Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie. Ptaki wielkopolskich parków krajobrazowych”.

Zapraszamy uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej do udziału w III edycji konkursu przyrodniczo – artystycznego „Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie – ptaki wielkopolskich parków krajobrazowych”, realizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego oraz Ligę Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Poznaniu.

Zadaniem uczestników jest przygotowanie jednej pracy literackiej (wierszyk) lub jednej pracy plastycznej (rysunek) zgodnie z tematyką konkursu (regulamin w załączniku).

Termin oddawania prac na etapie szkolnym – do 22 maja 2015r.

Najlepsze prace zostaną wysłane do Zarządu Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Spośród wszystkich prac nadesłanych ze szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego, zostaną wybrane najlepsze, które zostaną opublikowane, z podaniem nazwisk autorów, nazwy szkoły oraz gminy, w książce pt. „Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie. Ptaki wielkopolskich parków krajobrazowych”.

Organizatorzy na poziomie szkoły: Agata Szymczak, Anna Krawczyk (nauczyciele przyrody)

 

REGULAMIN

III edycji konkursu „Przyrodnicze rymowanie - otaczającego świata

poznawanie - ptaki wielkopolskich parków krajobrazowych"

 

I. ORGANIZATOR:

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Poznaniu

 

II. CELE KONKURSU:

1. Stworzenie publikacji dla najmłodszych mieszkańców województwa, która w prosty i przystępny sposób przybliży im wybrane gatunki ptaków wielkopolskich parków krajobrazowych.

2. Przybliżanie dzieciom tematyki przyrodniczej za pomocą form artystycznych (literackich i plastycznych).

3. Poszerzanie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska w ramach zasady zrównoważonego rozwoju.

4. Umiejętność rozpoznawania wybranych gatunków zwierząt.

5. Rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody.

6. Motywowanie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.

7. Integracja uczniów w ramach zespołu oraz wymiana doświadczeń między szkołami a służbami parków krajobrazowych.

 

IV. PRZEBIEG KONKURSU:

Każda ze szkół będzie mogła pobrać ze strony internetowej ZPKWW komplet pomocniczych opisów 20 gatunków ptaków występujących w wielkopolskich parkach krajobrazowych oraz ich fotografie. W opisie zaznaczono słowa kluczowe, które mogą być pomocne przy tworzeniu prac konkursowych - wierszyków lub rysunków. Na podstawie dostępnych materiałów dzieci stworzą wierszyki lub rysunki poświęcone wybranym gatunkom ptaków. Każde dziecko może wziąć udział zarówno w części literackiej jak i plastycznej. Spośród wszystkich nadesłanych prac jury wybierze według podanych w regulaminie kryteriów najciekawsze wierszyki i ilustracje, które ZPKWW planuje opublikować w późniejszym terminie w książce z podaniem nazwisk autorów, nazwy szkoły oraz gminy.

 

VII. ZASADY TWORZENIA WIERSZYKÓW:

1. Uczestnik samodzielnie układa wierszyk, tak aby zawierał cechy charakterystyczne danego gatunku, takie jak: wygląd, tryb życia, pokarm, miejsce życia.

2. Długość wierszyka od 6 do 16 wersów i nie więcej niż 600 znaków.

3. Każdy uczestnik może zgłosić 1 wierszyk.

4. Do konkursu można zgłaszać tylko wierszyki nigdzie nie publikowane i nie nagradzane.

 

VIII. ZASADY TWORZENIA RYSUNKÓW:

1. Uczestnik samodzielnie wykonuje pracę, która powinna przedstawiać cechy charakterystyczne wybranego gatunku, takie jak: wygląd, tryb życia, miejsce życia.

2. Rysunki należy wykonać ręcznie przy użyciu kredek lub farb na arkuszach M.

3. Każdy uczestnik może zgłosić 1 rysunek.

4. Do konkursu można zgłaszać tylko rysunki nigdzie nie publikowane i nie nagradzane.

 

IX. ZASADY OCENY WIERSZYKÓW:

1. Przy ocenie będą brane pod uwagę następujące elementy:

a) uwzględnienie charakterystycznych cech gatunku,

b) pomysłowość,

c) kompozycja.

 

X. ZASADY OCENY RYSUNKÓW:

1. Przy ocenie będą brane pod uwagę następujące elementy:

a) uwzględnienie charakterystycznych cech gatunku,

b) pomysłowość,

c) estetyka wykonania.

 

- Konkurs przyrodniczy - materiały szkoleniowe

 

Dodano: 05.05.2015 / Autor: Agata Szymczak


Ogłoszenia publiczne:

- Malowanie sali gimnastycznej
Dodano: 06.05.2011


Komunikaty:

- Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Dodano: 21.09.2018


Dobre praktyki:

- KSIĄŻKI POLECANE DLA RODZICÓW
Dodano: 20.01.2017
Wszystkie prawa zastrzeżone dla Zespołu Szkół w Wielichowie
ul. Kośœcielna 7a, 64-050 Wielichowo, tel/fax 061 44 33 016

Aktualnoœści | Patroni szkoły | Kadra Szkoły | Rada Rodziców | Podręczniki | Plany lekcji |
Galeria Szkoły | Kontakt || Ogłoszenia publiczne | Komunikaty | Dobre praktyki | Konkursy |

projekt i wdrożenie: amrstudio.pl

Logowanie

login: | hasło: