Mieszkania dla skrzydlatych przyjaciół - aktywna ochrona ptaków dziuplaków. Pierwszaki i myśliwi z Koła Łowieckiego „Drop” pomagają ptakom

Ptaki towarzyszą ludziom od zawsze. Ożywiają w sposób namacalny nasze otoczenie. Nawet w betonowych miastach, można je zaobserwować i z łatwością usłyszeć ich śpiew. Przyglądając im się bliżej dostrzeżemy piękne ubarwienie, niezwykłe zachowania, grację ruchów. Oczaruje nas łatwość z jaką latają. Oprócz „umilania” życia człowiekowi, ptaki spełniają też ważną rolę w środowisku. Sikory i inne ptaki śpiewające niszczą wiele szkodliwych owadów, zjadają resztki i odpadki, rozsiewają wiele gatunków drzew i krzewów. Drapieżniki takie jak pustułki, myszołowy, sowy czy błotniaki zabijają duże ilości myszy, nornic i kretów niszczących uprawy. Niesłusznie nielubiane przez człowieka jastrzębie eliminują chore i osłabione ptaki, przez co wpływają na zachowanie silnych genetycznie stad. Zabijają też szczury, a także wściekłe i bezpańskie koty. Wszystkie te zalety ptaków człowiek dostrzegł już dawno. Dlatego pojawiła się u niego chęć niesienia im pomocy i ochrony. Jednym z bardzo prostych działań ochroniarskich jest wieszanie budek lęgowych, w których niektóre z dzikich ptaków zakładają gniazda, składają jaja i wychowują pisklęta. Można też przyjąć, że wieszanie budek stanowi rekompensatę dla ptaków za szkody, które te  doznały z ręki człowieka. Zamurowywanie i zasłanianie wszelkich dziur i szpar w budynkach, zabudowa coraz większych obszarów, przekształcanie siedlisk, wycinka starych, dziuplastych drzew, plaga wałęsających się kotów. Wszystko to powoduje, że ptaki mają coraz słabsze warunki do rozrodu i wiele z nich nie przystępuje do lęgów. Świadczą o tym cyfry. Liczebność populacji wielu gatunków z roku na rok spada.

Pod takim hasłem dzisiaj w naszej szkole uczniowie najmłodszych klas :pierwszej A B i C uczestniczyli w realizacji zadania, które miało przybliżyć walory przyrodnicze  okolicy i czynną ochronę skrzydlatych. Ambicją myśliwych i leśników była nauka rozpoznawania kilku gatunków ptaków żyjących w najbliższym otoczeniu, wskazanie sposobów ich życia i ochrony. Edukacja przyrodnicza składała się z dwóch części. W pierwszej części - teoretycznej odbyła się pogadanka z udziałem myśliwych: Panów Juliusza Sroczyńskiego i Czesława Krawczyka z Koła Łowieckiego „Drop” w Wielichowie. Dotyczyła ona życia różnych gatunków ptaków bytujących w okolicy, rozpoznawanie ich za pomocą wzroku i słuchu. W części praktycznej dzieci podzielone na grupy tworzyły mapę rozmieszczenia budek lęgowych, a następnie wspólnie z myśliwym rozwieszały domki na drzewach. W trakcie zajęć uczniowie obserwowali otaczającą przyrodę. Pogoda tego dnia nam bardzo sprzyjała i można było zaobserwować  i usłyszeć  głosy różnych ptaków. Była to piękna lekcja przyrody.

 

 

 

Dodano: 26.03.2015 / Autor: Aleksandra Krawczyk


Ogłoszenia publiczne:

- Malowanie sali gimnastycznej
Dodano: 06.05.2011


Komunikaty:

- Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Dodano: 19.09.2019


Dobre praktyki:

- KSIĄŻKI POLECANE DLA RODZICÓW
Dodano: 20.01.2017
Wszystkie prawa zastrzeżone dla Zespołu Szkół w Wielichowie
ul. Kośœcielna 7a, 64-050 Wielichowo, tel/fax 061 44 33 016

Aktualnoœści | Patroni szkoły | Kadra Szkoły | Rada Rodziców | Podręczniki | Plany lekcji |
Galeria Szkoły | Kontakt || Ogłoszenia publiczne | Komunikaty | Dobre praktyki | Konkursy |

projekt i wdrożenie: amrstudio.pl

Logowanie

login: | hasło: