Dofinansowanie podręczników

Dofinansowanie podręczników w roku szkolnym 2014/2015 dotyczyć będzie:
- uczniów z klas II,  III oraz VI szkoły podstawowej
- osób z orzeczeniem o potrzebie nauczania specjalnego (orzeczenie wydane przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne) dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem w stopniu lekkim.

Aby otrzymać wyprawkę, należy:

  • Spełniać kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej (dochód na osobę w rodzinie nie powinien przekraczać 539 zł netto ).
  • Złożyć wniosek do pedagoga szkolnego oraz przedstawić dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium dochodowego:

-        zaświadczenie o korzystaniu z zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego wypłacanego przez instytucje pomocy społecznej,

lub

-        rodziny, które do tej pory nie korzystały z tej formy pomocy mogą w najbliższych miesiącach (czerwiec, lipiec) złożyć w gminie (właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie) wniosek o to świadczenie,

lub

-        dołączyć do wniosku zaświadczenie (z Urzędu Skarbowego) o wysokości dochodów za rok 2012 a w uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia może być dołączone oświadczenie o wysokości dochodów.

 

Zwrot kosztów zakupu książek nastąpi jesienią 2014 roku, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników i materiałów dydaktycznych. Do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2014 „Wyprawka szkolna”

 
Wnioski o dofinansowanie pobierać i składać można u pedagoga szkolnego ( sala 102 gimnazjum).

 WNIOSEK

 

Dodano: 24.06.2014 / Autor: Danuta Ilmer


Ogłoszenia publiczne:

- Malowanie sali gimnastycznej
Dodano: 06.05.2011


Komunikaty:

- Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Dodano: 21.09.2018


Dobre praktyki:

- KSIĄŻKI POLECANE DLA RODZICÓW
Dodano: 20.01.2017
Wszystkie prawa zastrzeżone dla Zespołu Szkół w Wielichowie
ul. Kośœcielna 7a, 64-050 Wielichowo, tel/fax 061 44 33 016

Aktualnoœści | Patroni szkoły | Kadra Szkoły | Rada Rodziców | Podręczniki | Plany lekcji |
Galeria Szkoły | Kontakt || Ogłoszenia publiczne | Komunikaty | Dobre praktyki | Konkursy |

projekt i wdrożenie: amrstudio.pl

Logowanie

login: | hasło: