REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO

Rodzinna Niedziela na dwóch kółkach

Wielichowo 15.06.2014r.

 REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO

Rodzinna Niedziela na dwóch kółkach

 

   I.      Cel rajdu:

 1. Propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz zdrowego trybu życia.
 2. Konsolidacja więzi rodzinnych poprzez rekreację.
 3. Stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny.
 4. Propagowanie zasad ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży.

 

 II.      Organizator rajdu:

Młodzież gimnazjalna – grupa projektowa.

 1. III.      Termin rajdu: 15.06.2014 r.

 

 1. IV.      Organizacja rajdu:

 

Zbiórka przy Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Wielichowie, ul. Kościelna 7a,
 
od godz. 1330

Trasa rajdu :

 1. Trasa rajdu wiedzie po drogach o zróżnicowanej nawierzchni, biegnących przez gminę Wielichowo.
 2. Długość wytyczonego szlaku wynosi ok. 30 km.
 3. W trakcie pokonywania trasy, w oznaczonych punktach, na uczestników będą czekały różnorakie zadania.

 

  V.      Warunki uczestnictwa:

 1. Propozycja aktywnego wypoczynku skierowana jest do grup minimum 3-osobowych, których opiekunem musi być osoba pełnoletnia, np. tata lub mama.
 2. Każdy uczestnik, przed startem w Rajdzie, ma obowiązek zapoznać się z jego regulaminem. Regulamin imprezy jest dostępny na stronie internetowej ZS w Wielichowie oraz w sekretariacie szkoły.
 3. Uczestnicy Rajdu winni posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne do poruszania się po drogach.
 4. Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.
 5. Udział w Rajdzie jest bezpłatny.

 

 

 1. VI.      Zasady zachowania uczestników rajdu:

Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym. Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego.

Muszą oni również pamiętać o tym, że:

 

 1. Rajd ma charakter  rekreacyjny.
 2. Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione !!!
 3. Należy posiadać sprawny technicznie rower, wyposażony zgodnie
  z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. Dobrze by było, aby rowerzyści zaopatrzyli się w kask ochronny i posiadali elementy odblaskowe.
 4. Podczas jazdy w grupie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi drużynami.
 5. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie, dostosowanym
  do prędkości innych uczestników, zachowując ostrożność. Należy jechać równo i spokojnie w szyku.
 6. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru. Należy kontrolować szybkość i hamowanie.
 7. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się
  o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
 8. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie.
 9. Przed wyruszeniem, kierownik Rajdu omawia trasę przejazdu, z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenie.
 10. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

Uwaga:Na wszelki wypadek prosimy zabrać kurtki lub peleryny przeciwdeszczowe.

 

 1. VII.      Na trasie zabrania się:
 2. Zaśmiecania trasy Rajdu oraz miejsc przyległych.
 3. Niszczenia przyrody.
 4. Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna.
 5. Głośnego zachowywania się.
 6. Zbaczania z trasy Rajdu.

 

 1. VIII.      Odpowiedzialność organizatora
  1. Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie Rajdu, zarówno wobec uczestników, jak i osób trzecich.
  2.  Udział w Rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje
   na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych.

 

 1. IX.      Postanowienia końcowe:
 2. Wszyscy uczestnicy, startując w rajdzie, wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu Rajdu, zamieszczonych w mediach oraz
  w materiałach promocyjnych organizatora,
 3. Udział w Rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika z jego przestrzegania.

 

 

 

 

 

 

Dodano: 09.06.2014 / Autor: Damian Popiołkiewicz


Ogłoszenia publiczne:

- Malowanie sali gimnastycznej
Dodano: 06.05.2011


Komunikaty:

- Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Dodano: 21.09.2018


Dobre praktyki:

- KSIĄŻKI POLECANE DLA RODZICÓW
Dodano: 20.01.2017
Wszystkie prawa zastrzeżone dla Zespołu Szkół w Wielichowie
ul. Kośœcielna 7a, 64-050 Wielichowo, tel/fax 061 44 33 016

Aktualnoœści | Patroni szkoły | Kadra Szkoły | Rada Rodziców | Podręczniki | Plany lekcji |
Galeria Szkoły | Kontakt || Ogłoszenia publiczne | Komunikaty | Dobre praktyki | Konkursy |

projekt i wdrożenie: amrstudio.pl

Logowanie

login: | hasło: