Szkoła w ruchu - cz. 2

 

W klasie 5ab została przeprowadzona lekcja Doskonalenie odbicia górnego w ramach projektu Szkoła w ruchu. Cele lekcji zostały zrealizowane. Młodzież chętnie współpracowała w grupie w czasie wykonywanych ćwiczeń.

 

 

Konspekt - doskonalenie odbicia górnego

SCENARIUSZ LEKCJI Z PIŁKI SIATKOWEJ

CEL GŁÓWNY: Doskonalenie odbić piłki sposobem oburącz górnym w piłce siatkowej.

CELE SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE:

Sprawności motorycznej:

- kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej podczas wykonywania  ćwiczeń specjalistycznych.

Umiejętności:

- uczeń potrafi potrafi ułożyć dłonie na piłce w tzw. koszyczek

- uczeń potrafi wykonać odbicie piłki sposobem oburącz górnym

Wiadomości:

- uczeń poznaje nowe ćwiczenia w dwójkach

Akcentu wychowawczego:

- samokontrola

- pomoc koleżeńska

Metody: pogadanka, pokaz, instruowanie, naśladowcza - ścisła

PROWADZĄCY: Danuta Misiorna

DATA: 09.01.2014r.

KLASA:  5ab

CZAS: 45’

MIEJSCE: sala gimnastyczna

PRZYBORY: Piłki do siatkówki, siatk

 

Tok lekcji

Treść lekcji

Czas

Wskazówki

organizacyjno - metodyczne

I Cz. wstępna

Moment organiz.-porząd.

 

Ćwiczenia kształtujące.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Cz. główna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Cz. końcowa

Moment

organiz.-porządk.

Zbiórka, sprawdzenie obecności i gotowości  Omówienie przebiegu zajęć.

 

W truchcie:

- zabawa z piłką ,, Berek kozłujący”

- bieg przodem, PR wykonuje krążenia w przód. LR podrzuca pikę w górę,

- j.w. z tym ze ćwiczący zmienia rękę podrzucającą i wykonującą krążenia,

- odbijanie piłki piąstką PR, LR i na zmianę

- po podrzucie piłki w górę, krążenia oburącz w tył,

- krok dostawny z odbijaniem piłki między NN,

- krążenia piłki dookoła T w truchcie

- wykroki w przód i tył z jednoczesnym przekładaniem piłki z PR do LR i na odwrót,

- wykroki w przód i tył z jednoczesnym wykonywaniem toczenia piłki po ósemce dookoła NN po ziemi,

- podskoki z piłką ułożoną między stopami

 

W miejscu:

- krążenia piłki dookoła własnej osi

- krążenia T z piłką trzymaną w RR,

- skrętoskłony

- wysoki podrzut piłki w górę, w między czasie należy wykonać jak najwięcej klaśnięć na zmianę z przodu i za plecami po czym złapać piłkę.

- przenoszenie ciężaru ciała z LN na PN i z PN na LN z piłką trzymaną w RR przez sobą.

- w siadzie prostym, toczenie piłki za plecami i pod wyprostowanymi NN

- leżenie przewrotne z przekazaniem piłki z NN do RR i z powrotem.

- w leżeniu przodem przetaczanie Piłki pod klatką piersiową z LR do PR i na odwrót.

 

 

Nauczyciel przypomina technikę chwytu Piłki w „koszyczek”.

 

1.  W siadzie prostym wykonanie 3 odbić sposobem górnym nad sobą. Po
3 odbiciu dotykamy opuszkami palców twarzy i chwytamy spadającą piłkę w „koszyczek”.

 

 

2. W staniu, odbicie piłki nad głowę dwa razy nisko i trzeci raz wysoko.

 

 


3. W staniu, twarzą do ściany pierwsze odbicie piłki nad głowę, drugie odbicie palcami w taki sposób aby piłka odbiła się od ściany i od parkietu.

 

4. Ćwiczący podzieleni na dwie grupy. Grupa pierwsza z piłkami ustawia się w szeregu i dorzuca piłkę sposobem dolnym, ćwiczący z drugiej grupy po kolei ustawiają się naprzeciwko osób z grupy pierwszej i odbija piłkę sposobem górnym.

 

4. Gra szkolna 6 x 6

 

 

 

 

 

Podsumowanie zajęć, zebranie sprzętu, pożegnanie.

 

3’

 

 

4’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12’

 

 

 

 

 

2’

Uczniowie ustawieni w szeregu. Po sprawdzeniu obecności uczniowie niećwiczący udają się na trybuny.

 

Po zakończeniu biegu Nauczyciel rozdaje uczniom piłki.

Piłka podrzucana na wysokość ok. 1metra.

 

 

 

 

 

 

 


Piłka przekładana jest z ręki do ręki pod NN wykroczną od środka na zewnątrz.

 

 


Piłkę trzymamy tak aby nie wypadła z NN

 


Krążenia wykonujemy z góry na dół.

Podczas wykonywania skrętoskłonów piłka dotykana jest na zmianę raz PR raz LR

 

 

 

 

 

 

 

Piłka umieszczona między stawami skokowymi

 

 

 

 


Nauczyciel zwraca uwagę na prawidłowe ułożenie dłoni na piłce.

Ćwiczenie można modyfikować. Po 3 odbiciach można złączyć dłonie opuszkami palców, wykonać 3 klaśnięcia, dotknąć dłońmi parkietu lub przejść z siadu prostego do siadu skrzyżnego.

Trzecie odbicie wykonujemy na taką wysokość aby piłkę po odbiciu od parkietu można było ponownie odbić sposobem oburącz górnym.

Piłka ma się odbić tak aby po odbiciu od parkietu można było ją znowu odbić palcami nad głowę.


Uczniowie przemieszczają się do każdej kolejnej osoby krokiem dostawnym. Można wprowadzać dodatkowe zadania przed każdym kolejną serią odbić.

 

Uczniowie do 15 punktu mogą przebijać piłkę tylko sposobem oburącz górnym. W dalszej części gry sposób przebicia piłki nad siatką jest dowolny.

 

Ćwiczący ustawieni w szeregu.

 

 

Dodano: 27.03.2014 / Autor: Danuta Misiorna


Ogłoszenia publiczne:

- Malowanie sali gimnastycznej
Dodano: 06.05.2011


Komunikaty:

- Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Dodano: 21.09.2018


Dobre praktyki:

- KSIĄŻKI POLECANE DLA RODZICÓW
Dodano: 20.01.2017
Wszystkie prawa zastrzeżone dla Zespołu Szkół w Wielichowie
ul. Kośœcielna 7a, 64-050 Wielichowo, tel/fax 061 44 33 016

Aktualnoœści | Patroni szkoły | Kadra Szkoły | Rada Rodziców | Podręczniki | Plany lekcji |
Galeria Szkoły | Kontakt || Ogłoszenia publiczne | Komunikaty | Dobre praktyki | Konkursy |

projekt i wdrożenie: amrstudio.pl

Logowanie

login: | hasło: