Szkoła w ruchu - cz. 3

Rozgrzewka została przeprowadzona w sposób interesujący dla uczniów, angażując ich na poziomie ruchowym, ale i emocjonalnym. Miało to korzystny wpływ na przebieg dalszej części lekcji.

Elementy (stacje) toru przeszkód zostały tak dobrane i ułożone, aby podkreślić rolę ćwiczeń, które kształtują określone mięśnie i rozwijają takie cechy motoryczne, jak: szybkość, siłę, zwinność i wytrzymałość.

Uczniowie z dużym zaangażowaniem zrealizowali cele lekcji.

 

Scenariusz lekcji 

 

Temat: Ćwiczenia kształtujące: tor przeszkód.

 

Prowadzący: Sławomir Graf

Data: 21.03.2014 r.

Miejsce zajęć: sala gimnastyczna

Liczba ćwiczących: 22 chłopców

Klasa: IIa,c

Czas: 45 minut

Przybory i przyrządy: 7 szarf, lina wisząca, 7 ring, 7 pachołków,
2 ławeczki, 2 materace, kozioł, skrzynia gimnastyczna,
3 stopery, plansza lub tablica, 3 piłki lekarskie, obręcze (hula-hop).

Zadania szczegółowe:

-          uczeń rozwija koordynację ruchową

-          wzmacnia siłę mięsni ramion i nóg

Umiejętności:

-          uczeń potrafi pokonywać przeszkody

-          posługiwać się stoperem

-          wykonywać przewrót w przód z rozbiegu

-          zmierzyć tętno

Wiadomości:

-          uczeń wie, jak bezpiecznie pokonywać przeszkody

-          uczeń wie, jak posługiwać się stoperem

-          zna ćwiczenia kształtujące z szarfą, ringiem

-          wie, jak wyłonić zwycięzcę w konkursie

Zadania usamodzielniające:

-          uczeń pomaga w zachowaniu bezpieczeństwa podczas ćwiczeń

-          sam organizuje konkurs

Metody:

  1. Realizacja zadań ruchowych- zabawowa, inwencji twórczej,
    zadaniowa, naśladowcza.
  2. Przekazania wiedzy- pogadanka, pokaz.
  3. Wychowawcze- instruowanie, wyrażanie aprobaty.

 

 

 

 

Część lekcji

Czynności uczniów

Czynności nauczyciela

Czas

Metody

Docelowe

Zadania

1

2

3

4

5

6

Część wstępna

Zapoznaje się z zasadami lekcji

 

 

Pobudzi i ożywi organizm

- słucha informacji N

- przygotowuje się do świadomego i aktywnego udziału w lekcji

- dokonuje pomiaru tętna

 

- wykona zabawę „Berek”, U biega luźno swobodnie po sali. Wyznaczony berek stara się schwycić kogoś z uciekających. Jeżeli uda mu się złapać, to ten zmienia się w berka.

- sprawdza gotowość do zajęć

- podaje zadania lekcji

- mierzy, wyznacza czas pomiaru tętna

- wyznacza osobę będącą berkiem, instruuje przebieg zabawy

2’

 

 

 

 

     2’

pogadanka

 

 

 

 

zabawowa

Część główna A

Pobudzi i przygotuje organizm do wysiłku

 

 

 

 

 

Zapoznanie z zasadami zabawy

- pobierze sprzęt sportowy, zajmie odpowiednie miejsce na sali

- wykona zestaw ćwiczeń kształtujących z przyborem

- uczeń z I zespołu wykona ćwiczenia z szarfami przygotowane przez kolegów

- uczeń z II zespołu wykona ćwiczenia kształtujące z ringami przygotowane przez kolegę

- uczeń z I zespołu wykona zabawę „Ogonek”. U biega swobodnie po sali. Z tyłu za spodenkami ma włożoną szarfę- ogonek. Każdy U stara się zdobyć ogonek kolegi. Wygrywa ten, kto ma najwięcej szarf.

- Uczeń z II zespołu wykona zabawę „rzut ringiem do celu”. U wykona 3 rzuty ringiem do stojącego pachołka, wygrywa ten, kto trafi ringiem na pachołek najwięcej razy.

- podzieli uczniów na dwa zespoły

- rozda przybory

- czuwa nad przebiegiem ćwiczeń

 

 

 

 

- rozda każdemu zespołowi kartkę z przygotowaną zabawą do przeprowadzenia

 

 

kontroluje przebieg gry.

5’

 

 

 

 

 

 

 

 

3’

inwencji twórczej, naśladowcza

 

 

 

 

 

 

zabawowa

Część główna B

Doskonali pokonywanie toru przeszkód

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapoznanie się z obsługą stopera i pomiarem tętna.

- U rozstawi tor przeszkód wg schematu podanego przez N

- wyznaczony U pokonuje tor przeszkód pokazując kolejność wykonania.

 

Stacja I

U wykona start wysoki na sygnał kolegi.

Stacja II

U wykona bieg slalomem między trzema pachołkami.

Stacja III

U wykona bieg do materaca i przewrót w przód z rozbiegu.

Stacja IV

U wejdzie na kozła i wykona przeskok z pomocą liny na skrzynię

Stacja V

U wykona wieloskoki przez 3 piłki lekarskie ustawione od siebie w odległości około 1 metra.

Stacja VI

U wykona dowolnym sposobem przejście przez obręcz.

Stacja VII

U wejdzie po ławeczce zaczepionej za szczebel drabinki na wysokości około 1 metra.

Stacja VIII

U przejdzie bokiem przez 3 drabinki i zeskoczy w bok lub w tył na materac.

Stacja IX

U wykona bieg od drabinki do kozła i przejdzie pod kozłem dowolnym sposobem.

Stacja X

U wykona bieg do pachołka i obiegnie go.

Stacja XI

U wykona przejście równoważne po ławeczce, zeskok w głąb i bieg do mety.

 

- U wykona pomiar czasu biegu kolegi w trakcie oczekiwania na swoją kolejkę.

- U po pokonaniu toru przeszkód dokona pomiaru tętna.

- U po pokonaniu toru przeszkód zapisze swój wynik na planszy.

- U oczekujący na swoją kolejkę lub po przebiegnięciu  wykona ćwiczenie korekcyjne: siad skrzyżny przy ścianie.

- U składa sprzęt sportowy.

- poinstruuje jak bezpiecznie pokonać przeszkody

- wskaże osobę, która wykona ćwiczenia

 

- czuwa nad bezpieczeństwem

- omawia popełnione błędy

- czuwa nad bezpieczeństwem

 

 

 

- omawia sposoby pokonania przeszkód

 

 

- czuwa nad bezpieczeństwem

 

 

 

 

 

- dopinguje ćwiczących

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pomaga mierzyć czas

- pomaga mierzyć tętno

- pomaga zapisywać wyniki

 

- koryguje postawę

 

 

 

4’

 

 

2’

 

 

20’

zadaniowa

 

 

 

 

 

zadaniowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aktywizująca

Część końcowa

Uspokoi organizm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceni poziom własnych umiejętności

- U wykona kilka ćwiczeń korekcyjnych i oddechowych

- swobodny marsz po sali, wspięcia na palce z równoczesnym uniesieniem rąk w górę i sięgnięciu ramionami jak najwyżej,

- swobodny marsz po sali, wzniesienie ramion przodem w górę z równoczesnym głębokim wdechem, opuszczenie rąk bokiem w dół z równoczesnym głębokim wydechem.

 

- przeanalizuje swój wynik i porówna z wynikami kolegów

- porówna swoje tętno z tętnem kolegów

N proponuje ćwiczenia korekcyjne i oddechowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceni i podsumuje pracę uczniów, wyłoni zwycięzców, trzem osobom z najlepszymi wynikami postawi ocenę bdb, pozostałe osoby wyróżni, pożegna klasę.

3’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4’

zadaniowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dyskusja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodano: 27.03.2014 / Autor: Sławomir Graf


Ogłoszenia publiczne:

- Malowanie sali gimnastycznej
Dodano: 06.05.2011


Komunikaty:

- Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Dodano: 19.09.2019


Dobre praktyki:

- KSIĄŻKI POLECANE DLA RODZICÓW
Dodano: 20.01.2017
Wszystkie prawa zastrzeżone dla Zespołu Szkół w Wielichowie
ul. Kośœcielna 7a, 64-050 Wielichowo, tel/fax 061 44 33 016

Aktualnoœści | Patroni szkoły | Kadra Szkoły | Rada Rodziców | Podręczniki | Plany lekcji |
Galeria Szkoły | Kontakt || Ogłoszenia publiczne | Komunikaty | Dobre praktyki | Konkursy |

projekt i wdrożenie: amrstudio.pl

Logowanie

login: | hasło: