Szkoła dla ucznia i rodzica. Lekcje otwarte.

Dzisiejsza szkoła, to szkoła otwarta na ścisłą współpracę nauczycieli, uczniów i rodziców. Współpraca ta powinna przede wszystkim dotyczyć realizacji zadań dydaktycznych szkoły, ponieważ  stanowią one fundament procesu uczenia się i nauczania.

Lekcje otwarte są bardzo ważnym elementem tego procesu. Umożliwiają nie tylko poznanie metod pracy nauczyciela, atmosfery panującej podczas zajęć, czy relacji uczeń – nauczyciel, ale przede wszystkim pozwalają rodzicowi zaobserwować możliwości swojego dziecka na tle grupy rówieśniczej. Takie spotkania skłaniają często rodziców do refleksji na temat niepowodzeń lub też wybitnych osiągnięć ich dziecka. Uzyskiwane informacje podczas ogólnych zebrań z rodzicami są wówczas potwierdzone ich bezpośrednimi spostrzeżeniami poczynionymi podczas obserwowanych zajęć. Bardzo ważną zaletą tych spotkań jest również otrzymywanie wskazówek niezbędnych do wspomagania ucznia podczas nauki w domu.

Kierując się tymi funkcjami lekcji otwartych przeprowadzono w naszej szkole wiele takich spotkań, zarówno w oddziałach przedszkolnych, jak i w klasach 1-6 szkoły podstawowej. Zainteresowanie rodziców taką formą współpracy potwierdza ich duża frekwencja na zajęciach, szczególnie podczas lekcji w klasach młodszych. Oczekujemy, że ten rodzaj przekazu informacji o pracy ucznia w szkole wpłynie na jeszcze lepsze efekty kształcenia.

Dodano: 23.01.2014 / Autor: Gabriela Ślusarczyk


Ogłoszenia publiczne:

- Malowanie sali gimnastycznej
Dodano: 06.05.2011


Komunikaty:

- Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Dodano: 19.09.2019


Dobre praktyki:

- KSIĄŻKI POLECANE DLA RODZICÓW
Dodano: 20.01.2017
Wszystkie prawa zastrzeżone dla Zespołu Szkół w Wielichowie
ul. Kośœcielna 7a, 64-050 Wielichowo, tel/fax 061 44 33 016

Aktualnoœści | Patroni szkoły | Kadra Szkoły | Rada Rodziców | Podręczniki | Plany lekcji |
Galeria Szkoły | Kontakt || Ogłoszenia publiczne | Komunikaty | Dobre praktyki | Konkursy |

projekt i wdrożenie: amrstudio.pl

Logowanie

login: | hasło: